top of page
ค้นหา

วิธีการเลือกน้ำหนักบรรทุกลิฟต์

การเลือกน้ำหนักบรรทุกของลิฟต์นั้น จะต้องพิจารณาน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายของ ร่วมกับน้ำหนักของที่ต้องการบรรทุกเสมอ เช่น การใช้รถเข็นมือ การใช้รถเข็นไฟฟ้า หรือการใช้รถยก (Fork Lift) ฯลฯ


โดยแผนภูมิดังต่อไปนี้จะช่วยแสดงภาพรวมอย่างง่ายในการเลือกน้ำหนักบรรทุกของลิฟต์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานของท่าน*หมายเหตุ: ขนาดและรูปแบบของลิฟต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานที่ติดตั้ง โดยเราจะมีวิศวกรช่วยให้คำปรึกษาและดูแลการออกแบบอย่างใกล้ชิดตามความต้องการของลูกค้าในทุกโครงการ

ดู 40 ครั้ง1 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page