top of page

เกี่ยวกับเรา

       บริษัท มินิ ลิฟท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2534 ด้วยความตั้งใจในการผลิต ติดตั้ง และบริการลิฟต์ส่งของในสถานที่ต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร สำนักงาน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

       กว่า 30 ปี ที่เราได้มอบประสบการณ์การใช้ลิฟต์ที่มีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า และได้รับการไว้วางใจจากผู้ประกอบการมากมายทั่วประเทศไทย

       อย่างไรก็ตามเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน ทั้งด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้งานลิฟต์ของเรา

ภายในลิฟต์
bottom of page