top of page
ค้นหา

การเตรียมสถานที่ สำหรับการติดตั้งลิฟต์

ลิฟต์ของเราเป็นการผลิตแบบจำเพาะตามความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน ดังนั้นลูกค้าทุกท่านจึงสามารถเป็นผู้ออกแบบลิฟต์เองได้ตามลักษณะการใช้งาน ความชอบ และความเหมาะสมของสถานที่ติดตั้ง อย่างไรก็ตามทางเราจะมีวิศวกรช่วยให้คำปรึกษาและดูแลการออกแบบอย่างใกล้ชิดตามความต้องการของลูกค้าในทุกโครงการ รวมถึงการดำเนินการในการเตรียมสถานที่สำหรับการติดตั้งลิฟต์ของเรา


โดยการเตรียมสถานที่นั้นจะเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้าหรือผู้รับเหมา ในการจัดเตรียมให้สถานที่มีความพร้อมสำหรับการเข้าติดตั้งลิฟต์อย่างเหมาะสม ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้...ดู 57 ครั้ง1 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page